Corrida malowana w Krakowie

Miesięcznik KRAKÓW i rozmowa o malarstwie, Corridzie oraz tematach innych.

Wywiad przeprowadziła Sylwia Pyzik.

Zapraszam!

Script logo