"IRAN", "La GOMERA", "AUSTRALIA" - cykle malarskie

We wszystkich wymienionych cyklach moja inspiracja w równym stopniu rozwijała się w kontakcie z naturą co z tkanką kulturową poznanych miejsc – sztuką Persów czy Aborygenów. Każdy z tych rejonów ukształtował także zupełnie odmienna strukturę człowieka funkcjonującego w tamtejszych realiach.
Obrazy mają być odzwierciedleniem instynktu życia i odwagi człowieka w zetknięciu z naturą oraz przejawem harmonii, która pozwala na wykształcenie się pierwiastka duchowego. 

 

Technika: olej na płótnie.
Każdy z cykli zostanie zakończony tryptykiem.

 

Końcowe tryptyki, podobnie jak akordy w kompozycjach muzycznych mają służyć spotęgowaniu wrażeń. Zamierzam podążać za unikalnymi walorami charakterystycznymi dla danego miejsca a jednocześnie starać się dotrzeć do wartości o uniwersalnym znaczeniu.

 

Poniżej rozpoczęty tryptyk "IRAN", format 345 x 190 cm

Script logo